Evo-Protech (PH Düşürücü)

"Bitkilerin Enerji Kaynağı"

Suda çözünür metal tuzları (Demir Sülfat, Çinko Sülfat, Manfan Sülfat, Kalsiyum Nitrat, Magnezyum Nitrat, v.b.) toprağın ve suyun pH’ının yüksek olması durumunda metal okslit-metal karbonat gibi suda çözünmeyen ve dolayısı ile bitkiler tarafından kullanılmayan metal tuzlarına dönüşür. Protech kompleksleştirme özelliği ile iyi bir katyon tutma kapasitesine sahiptir. Metaller ve alkali-toprak metallerinin oksit, hidrooksit ve karbonat gibi bileşikleri ile her koşulda kompleks yapı oluşturup, kendine bağlayarak, suda çözünür metal tuzları kompleksini oluşturur.

Ürün Açıklaması

Bitkinin kolaylıkla alabileceği bu kompleks yapı kararlıdır. Sulama suyu yapısında bulunarak geçici ve kalıcı sertliğe neden olan Kalsiyum ve Magnezyumun Karbonat ve bikarbonat tuzları borularda kireçlenme denilen yapıyı oluşturur. Bu nedenle sulama borularında zaman zaman tıkanmalar oluşur. Bu tıkanmaları önlemek için Protech kullanılır. Protech, tam olarak asit yapıda olmayıp uygun bir pH’a sahiptir. Bu özelliği ile de sulama suyu için ideal bir pH düzenleyicidir.

UYGULAMA:

  • Bitkilerin besin maddeleri alımını arttırmak için; gübre tankına ilave edilerek dekara 0,5-1 kg.
  • Sulama suyu ıslahında ve boruların temizliğinde; dekara 1 kg

Ürün Özellikleri

    Tescil Belgesi PDF
     -------------------