Toprağın gerekenlere sahip mi?

EVO POWERC

2015GARANTİ EDİLEN İÇERİK          w/w 
Organik Madde                         % 65
Organik Karbon                         % 34
Toplam Azot (N)                        % 4,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 1,5
Max. Nem                                   % 20