Toprağın gerekenlere sahip mi?

EVO PETAGOL

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                 w/w 
Organik Madde                                % 29
Organik Azot (N)                              % 4
Nitrat Azotu (N)                               % 3
Üre Azotu (N)                                   % 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 20
Suda Çözünür Bor (B)                     % 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)                % 0,004
Suda Çözünür Demir (Fe)               % 0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn)         % 0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)       % 0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)                % 0,01
Serbest Aminoasitler                       % 2,8
pH   9,5 - 11,5