Toprağın gerekenlere sahip mi?

EVO LUQUİD FORCE 10-5-15

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                            w/w 
Organik Madde                                             % 12
Toplam  Azot (N)                                          % 10
Amonyum Azotu (N)                                     % 0,5
Üre Azotu (N)                                               % 9,5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5)                 % 5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)       % 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)           % 15
Max. Klor (Cl)                                               % 1
pH   11 - 13