Toprağın gerekenlere sahip mi?

XAMİN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                       w/w 
Organik Madde                                      % 45
Organik Karbon                                      % 17,5
Organik Azot (N)                                    % 4,2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)      % 2,5
Serbest Aminoasitler                              % 4
pH   4 - 6