Toprağın gerekenlere sahip mi?

NİRVANA 50

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                       w/w 
Organik Madde                                      % 50
Organik Karbon                                      % 20
Organik Azot (N)                                    % 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)    % 4
Serbest Aminoasitler                             % 3
pH   4 - 6